Home » » Bơm dầu nóng LCX series

Bơm dầu nóng LCX series

Thông số kỹ thuật:
Model: LC/LCX
Lưu lượng: 10 ~ 100l/p
Áp suất: 0.6 MPa.
Tốc độ quay:  140 ~ 400 v/p.
Chiều sâu hút: 6m
Công suất: 3 ~ 37kW.
Bơm dầu nóng LCX
Bơm dầu nóng LCX

Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Áp suất Cột áp Chiều sâu hút Công suất Hiệu suất Tốc độ Nhiệt độ dầu Trọng lượng
m3/h mpa mm  m kW % r/min ≤°C kg
LCX-10/0.6 10 0.6 40 6 3 62 400 140 167
LCX-18/0.6 18 0.6 50 6 5.5 62 400 140
4 62
140 219
LCX-38/0.6 38 0.6 65 6 7.5 65 400 140 269
LCX-50/0.6 50 0.6 100 6 15 70 445 140 1160
LCX-80/0.6 80 0.6 200 6 30 70 209 140140
LCQT-100/0.6 100 0.6 200 6 37 73 254 140
LCQT-10/0.6 10 0.6 40 6 3 62 400 140 167
LCQT-18/0.6 18 0.6 50 6 5.5 60 400 140 219
4 62
140
LCQT-38/0.6 38 0.6 65 6 7.5 65 400 140 269
LCQT-50/0.6 50 0.6 100 6 18.5 70 445 140 1160
LCQT-80/0.6 80 0.6 200 6 30 70 209 140
LCQT-100/0.6 100 0.6 200 6 37 73 254 140
LCXW-10/0.6 10 0.6 40 6 3 62 400 140 167
LCXW-18/0.6 18 0.6 50 6 5.5 62 400 140 219
4 62
140
LCXW-38/0.6 38 0.6 65 6 7.5 65 400
169
LCXW-50/0.6 50 0.6 100 6 18.5 70 445 140 1160
LCXW-80/0.60 80 0.6 200 6 30 70 209 140
LCXW-100/0.6 100 0.6 200 6 37 73 254 140

0 comments:

Post a Comment