Home » » Bo mạch điều khiển van GAMX-2005

Bo mạch điều khiển van GAMX-2005

Bo mạch điều khiển GAMX-2005 sử dụng để điều khiển các loại van điện động.
Tín hiệu vào : 4-20mA.
Tín hiệu ra : 4-20mA.


Bo mạch điều khiển van GAMX-2005
Bo mạch điều khiển van GAMX-2005

0 comments:

Post a Comment