Home » » Khớp nối thủy lực YOXy - YOXys

Khớp nối thủy lực YOXy - YOXys

Khớp nối thủy lực YOXy - YOXys

Khớp nối thủy lực YOXy - YOXys.

Thông số kĩ thuật
Model D d2 L2 M Mận đệm Khối lượng(kg)
(max) (max) (Độ mòn)
YOXy-220 YOXys-220 260 30 60 16 MT4 16
YOXy-250 YOXys-250 292 40 80 16 MT5 18
YOXy-280 YOXys-280 328 45 100 20 MT7 22
YOXy-320 YOXys-320 380 50 110 30×1.5 MT7 34
YOXy-340 YOXys-340 392 50 110 30×1.5 MT8 38
YOXy-360 YOXys-360 422 55 110 30×1.5 MT8 46
YOXy-400 YOXys-400 465 60 130 36×2 MT10 66
YOXy-420 YOXys-420 480 65 140 36×2 MT10 68
YOXy-450 YOXys-450 522 75 140 42×2 MT10 92
YOXy-500 YOXys-500 572 90 170 42×2 MT11 128
YOXy-560 YOXys-560 642 100 210 42×2 MT11 160
YOXy-600 YOXys-600 695 100 180 48×2 MT12 202
YOXy-650 YOXys-650 750 120 210 48×2 MT12 250
YOXy-710 YOXys-710 815 110 210 48×2 MT12 345
YOXy-750 YOXys-750 850 140 250 56×2 MT12 395
YOXy-800 YOXys-800 908 130 250 56×2 MT12 480
YOXy-1000 YOXys-1000 1120 150 250 60×3 730

0 comments:

Post a Comment