Home » » Bo mạch điều khiển GAMX-2KP

Bo mạch điều khiển GAMX-2KP

Bo mạch điều khiển GAMX-2KP sử dụng để điều khiển các loại van điện từ, thiết bị điều khiển tự động...
Thông số kỹ thuật
Tín hiệu vào: 4-20 mA
Tín hiệu ra: 4-20 mA
Điều chỉnh van: 4 mA------đóng van 
                20 mA-----mở van
hoặc:         4 mA------mở van
                20 mA-----đóng van
Vùng chết: 0-3%
Tự động điều khiển van
Điều chỉnh: 0% ~ 4 mA
Điều chỉnh: 100% ~ 20m A
Bo mạch điều khiển GAMX-2KP
Bo mạch điều khiển GAMX-2KP

0 comments:

Post a Comment