Home » » Bo mạch điều khiển GAMX-2011

Bo mạch điều khiển GAMX-2011

Bo mạch điều khiển GAMX-2011 sử dụng để điều khiển các loại van điện từ. Mạch GAMX-2011 có 2 loại : có ắc quy và không có ắc quy.  Thông số kỹ thuật:
Tín hiệu vào: 4-20mADC.
Trở kháng vào: 250 ohms.
Tín hiệu ra: 4-20mADC.
Trở kháng đầu ra: 600 ohms.
Tín hiệu vào và ra được cách ly.

Bo mạch điều khiển GAMX-2011
Bo mạch điều khiển GAMX-2011

0 comments:

Post a Comment