Home » » Bo mạch điều khiển GAMX-2010KN

Bo mạch điều khiển GAMX-2010KN

Bo mạch điều khiển GAMX-2010KN sử dụng để điều khiển các loại van điền từ, thiết bị điều khiển tự động...Mạch sử dụng điện áp chuẩn trong công nghiệp.

Bo mạch điều khiển GAMX-2010KN
Bo mạch điều khiển GAMX-2010KN

0 comments:

Post a Comment