Home » » Ruột bình tích áp CQP-63/32-B

Ruột bình tích áp CQP-63/32-B


Ruột bình tích áp CQP-63/32-B

Thông số kỹ thuật:
Model: CQP.
Ren: M60 hoặc M30
Thể tích: 63 lít.
Áp suất: 32 MPa

Ruột bình tích áp CQP-63/32-B
Ruột bình tích áp CQP-63/32-B


Bản vẽ Ruột bình tích áp CQP-63/32-B
Bản vẽ ruột bình tích áp CQP-63/32-B


Thông số kỹ thuật
Model Đường kính
D(mm)
Áp suất
(Mpa)
Kết nối ren Trọng lượng(Kg)
M1 M2  Loại A Loại B
CQPΦ-10/14-※ Φ219 14 M60×2-6g M30×1.5-6H 44 41
CQPΦ-16/14-※ 59 56
CQPΦ-25/14-※ 82 79
CQPΦ-32/14-※ 98 95
CQPΦ-40/14-※ 118 115
CQPΦ-10/20-※ 20 38 36
CQPΦ-16/20-※ 51 49
CQPΦ-25/20-※ 70 68
CQPΦ-32/20-※ 84 82
CQPΦ-40/20-※ 101 99
CQPΦ-10/32-※ 32 44 41
CQPΦ-16/32-※ 59 56
CQPΦ-25/32-※ 82 79
CQPΦ-32/32-※ 98 95
CQPΦ-40/32-※ 118 115
CQPΦ-40/14-※ Φ299 14 M80×2-6g M42×2-6H 130 127
CQPΦ-50/14-※ 154 151
CQPΦ-63/14-※ 184 181
CQPΦ-72/14-※ 205 202
CQPΦ-80/14-※ 224 221
CQPΦ-40/20-※ 20 87 85
CQPΦ-50/20-※ 103 101
CQPΦ-63/20-※ 123 121
CQPΦ-72/20-※ 137 135
CQPΦ-80/20-※ 150 148
CQPΦ-40/32-※ 32 130 127
CQPΦ-50/32-※ 154 151
CQPΦ-63/32-※ 184 181
CQPΦ-72/32-※ 205 202
CQPΦ-80/32-※ 224 221
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.

0 comments:

Post a Comment