Home » » Động cơ tự đồng bộ Selsyn

Động cơ tự đồng bộ Selsyn

Động cơ tự đồng bộ Selsyn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lái tàu tàu thủy.

Động cơ tự đồng bộ Selsyn
Động cơ tự đồng bộ Selsyn

Thông số kĩ thuật
Model Điện áp kích từ Tần số Dòng điện kích từ Điện áp thứ cấp
BD-404A 110 V 50 Hz 0,4 A 49 V
BD-404B 110 V 50 Hz 0.4 A 150 V
BS-404A 110 V 50 Hz 0.4 A 49 V
BS-404B 110 V 50 Hz 0.4 A 150 V
BS-405 110 V 50 Hz 0.09 A 35 V
BD-501A 110 V 50 Hz 1.2 A 55 V
BD-501B 110 V 50 Hz 1.2 A 150 V
BS-501A 110 V 50 Hz 1.2 A 55 V
BS-501B 110 V 50 Hz 1.2 A 150 V
BD-404A-2 220 V 50 Hz 0.2 A 49 V
BD-404B-2 220 V 50 Hz 0.2 A 150 V
BS-404A-2 220 V 50 Hz 0.2 A 49 V
BS-404B-2 220 V 50 Hz 0.2 A 150 V
BD-500 127 V 50 Hz 0.5 A 55 V
BS-500 127 V 50 Hz 0.5 A 55 V
BD-500-1 110 V 50 Hz 0.5 A 55 V
BS-500-1 110 V 50 Hz 0.5 A 55 V
DBS-500-1 110 V 50 Hz 0.5 A 55 V
BD-500-2 220 V 50 Hz 0.25 A 55 V
BS-500-2 220 V 50 Hz 0.25 A 55 V
DBS-500-2 220 V 50 Hz 0.25 A 55 V
BD-404A6 110 V 60 Hz 0.35 A 49 V
BS-404A6 110 V 60 Hz 0.35 A 49 V

0 comments:

Post a Comment